Wij

In 2006 vond het eerste (en nog steeds het leukste) akkervogelsymposium plaats in Leuven (een verslag vind je hier).

Hier werd de basis gelegd voor het werk van de vier musketiers van het Vlaamse akkervogelland. In de jaren daarop bleek de informele Werkgroep Grauwe Gors (WGG) opvallend succesvol en werden er in onze vrije tijd stap voor stap successen geboekt. Het SoortBeschermingsPlan (SBP) Grauwe Kiekendief en het nog in de pen zittende SBP Akkervogels, waren er óf niet geweest, óf ze hadden een andere toon gehad. De werkwijze van WGG was gebaseerd op de werkwijze van WGK (Werkgroep Grauwe Kiekendief, van oprichter Ben Koks) en ons uitgangspunt was om kennis te ontwikkelen (‘scienced based’) om tot slimmere vormen van effectief akkervogelbeheer te komen. Het concept ‘Vogelakkers’ is zo’n concept. Aangezien alle vier de musketiers druk bezette mensen zijn wees Ben Koks zijn Vlaamse medestrijders erop (inmiddels aangevuld met de altijd voortvarende Hanne Vandewaerde) dat ‘akkervogelen’ in de vrije tijd het verhaal niet verder zou brengen. We hebben het nu over 2019. Inmiddels is de Werkgroep Grauwe Gors een heuse organisatie met een formele status geworden en kunnen we meer slagkracht ontwikkelen om onze dromen over mooie Vlaams/Waalse plateaus met goede aantallen veldleeuweriken, patrijzen, kwartel en zeldzame soorten als blauwe en grauwe kiekendieven te behouden. 

De vier musketiers zoeken uiteraard naar nieuwe medestrijders en naast Wouter Vansteelant (die de kar in 2017-2018 trok) zijn we ook verheugd getalenteerde mensen als Kjell Janssen en anderen beschermers/onderzoekers aan ons te binden.

Bestuur: Freek Verdonckt, Rémar Erens, Robin Guelinckx, Ben Koks en Rémar Erens en Kjell Janssens. Centraal: de immer voortvarende Hanne.

Freek Verdonckt

 

“Als ik  een tattoo mocht zetten van mijn vrouw? Op mijn linkerarm een Blauwe kiekendief, op mijn rechterarm een Grauwe Gors.”

Freek is naast beleidsmedewerker landbouw bij Natuurpunt vooral akkervogel-vrijwilliger van het eerste uur. Samen met Robin en Rémar stampte hij in 2006 de Werkgroep Grauwe Gors uit de grond. Freek haalt zijn motivatie voor de werkgroep uit zijn overtuiging dat die prachtige soundtrack van de akkervogels moet blijven klinken op de Haspengouwse kouters. En wel op zo’n manier dat ook boeren er beter van kunnen worden. Hij houdt ervan om veldwerk van de Werkgroep en boerenwijsheid uit het veld te vertalen naar beloftevolle akkervogel-maatregelen en die aan overheden en beleidsmakers aan de man brengen.  

 

Robin Guelinckx

“Wil je iets weten over vogels? Begin dan bij planten.”

Robin ontwikkelde van jongs af aan een indrukwekkend ecologisch inzicht en terreinkennis doorheen dagelijkse excursies in de Haspengouwse regio. Hij is de bezieler van het ‘graan voor gorzen’ project waarmee Natuurpunt-afdeling Velpe-Mene begin jaren 2000 het akkervogelthema op de Vlaamse beleidsagenda zette. Robin’s expertise is onmisbaar voor Werkgroep Grauwe Gors en onder zijn enthousiasme ontstaan vaak beloftevolle onderzoeksprojecten. Robin werkt als onderzoeksmedewerker bij het INBO.   

Rémar Erens

“Niet zozeer zijn uiterlijk dan wel de levenswijze van de grauwe gors noopt tot respect”

 Rémar is de immer energieke en volhoudende man van het terrein. Op zijn gekende rustige manier botviert hij zijn passie voor akkervogels door uren in het veld te presteren. Daar probeert hij te begrijpen wat zich afspeelt tussen bodem en boer. Oplossingen zoekt Remar vooral op landschapsniveau, met een natuurrijk Haspengouws akkerlandschap als ultieme doel. De grauwe gors is daarbij een uitstekende kwaliteitsindicator. Amtshalve is Remar onderzoeksmedewerker bij het INBO.

Ben Koks

“In vergelijking met een Kiekendief is een Buizerd een kip”

Nederlands ornitholoog, natuurbeschermer en oprichter van Werkgroep Grauwe Kiekendief. Liefhebber van vergezichten en internationaal actief met kiekendieven en velduilen op verschillende continenten. Zie ook: Twitter en Wikipedia

Kjell Janssens

“Ik rij graag op een paard maar ik val er niet graag af”

Kjell is een uilen- en kiekendieven onderzoeker die gespecialiseerd is het vangen en zenderen van kiekendieven voor wetenschappelijk onderzoek in binnen- en buitenland. Verder gelooft hij in het samen zoeken naar oplossingen voor een evenwichtige relatie tussen landbouw en natuur -> dubbeldoel natuur!!!

Hanne Vandewaerde

 

“Als je verder wilt geraken heb je een plan nodig”

Hanne Vandewaerde is biologe en werkte eerder al aan educatieve projecten in de natuursector en in het middelbaar onderwijs. Sinds drie jaar werkt ze met veel enthousiasme als projectcoördinator op Plan Kiekendief. Dit is de uitvoering van het soortbeschermingsprogramma Grauwe Kiekendief in de Vlaamse Leemstreek. Zes organisaties zetten er samen hun schouders onder de Europese doelstelling: opnieuw een Vlaamse subpopulatie Grauwe kiekendief opbouwen. Mensen enthousiasmeren en samenbrengen is de boodschap!

Begijn Le Bleu

“Akkervogels zijn wél sexy”

Begijn neemt binnen de Werkgroep Grauwe Gors PR en Communicatie op. Begijn maakt ook een Podcast over vogelkijken: www.birdnerd.be