Wie een mooie toekomst wil voor akkervogels mag niet op zijn eiland blijven zitten. Werkgroep Grauwe Gors zet daarom van bij haar start in op het informeren en sensibiliseren van doelgroepen en het brede publiek. Onze vrijwilligers-experten trokken al vaak het veld in voor een geleide wandeling op vraag van een natuurstudiewerkgroep, een groep jagers of landbouwers en gaven al menige presentaties op infoavonden of studiedagen. Ook werkt de Werkgroep Grauwe Gors nauw samen met de Regionale Landschappen Zuid-Hageland en Haspengouw en Voeren, die diverse projecten hebben lopen in de akkernatuur. De komende jaren blijven we inzetten op deze piste en versterken we onze communicatie met nieuwsbrieven en website.