Gebeten door open boerenlandschappen en al wat er op leeft, groeit en bloeit? Dan zal dit unieke programma rond akkervogels je zeker boeien. De activiteiten worden gegeven met de Coronamaatregelen in het achterhoofd en strikt opgevolgd.

Een cursus Akkervogels module 1 in herfst / winter 2020-2021 bestaande uit:

  • 2 indooractiviteiten op maandagavond en 1 op vrijdagavond in CC De Kruisboog te Tienen, Sint-Jorisplein 20 (via kazerneparking) telkens van 19.30 u. tot 22.30 u.
  • 2 excursies op zaterdagvoormiddagen van 9 tot 12 u., samenkomst op Carpoolparking Hoegaarden bij E40 om 8.45 u.

Vanuit onze blik op vogels, vergeten we ook niet de mensen die betrokken zijn bij de akkervogelbescherming.  Beroepskrachten en vrijwilligers staan ten slotte net als de vogels dag en nacht paraat.  Hoe beter we de akkervogels leren kennen, hoe beter we ze kunnen beschermen en werken naar herstel van de populaties.  Cruciaal is dat mensen uit de lokale omgeving meedoen en we tot een betere cohesie komen tussen alle plattelandsactoren.

Van daaruit groeide het initiatief bij het Regionaal Landschap Zuid-Hageland, Werkgroep Grauwe Gors en Vogelwerkgroep Oost-Brabant om een Cursus Akkervogels in te richten.

Tijdens de winterse rust op de akkers is er toch verrassend veel leven, vooral in de bijzondere beschermings- en projectzones.  Sommige soorten ontmoeten we in verbazend grote groepen.  Waardoor zijn ze hier aangetrokken?

Programma

Workshop 1 indoor op maandag 16 november 2020

Algemene trends, alarmerende en blijvende populatieafnames in Europa. We beperken ons tot de broedvogels die grotendeels afhankelijk zijn van akkers en/of akkerranden.  Evolutie van de akkervogelbescherming.  Voorstelling van de Monitoring Agrarische Soorten (MAS) en voorlopige analyse van de resultaten. Lesgevers Robin Guelinckx, Freek Verdonckt, Remar Erens, pioniers van de akkervogelmaatregelen en oprichters van de Werkgroep Grauwe Gors.

Workshop 2 indoor op vrijdag 18 december 2020

Noodzakelijke inzichten in de boerenstiel; rotatie van akkerteelten, opvolgen van recept voor maaibeurten, respect voor de landschapswaarde van kleine landschapselementen (hagen, ruigten, opvallende terreinelementen als strategische uitkijk- of zangpost), effectiviteit van de 5-jarige beheerovereenkomsten… en plantenkennis van de zaaipakketten, inpasbaarheid in de bedrijfsvoering.  Lesgever Olivier Dochy (natuurmedewerker bij de provincie West-Vlaanderen).

Excursie 1 outdoor op zaterdag 19 december 2020

Bezoek aan enkele maatregelen voor akkervogels waaronder vlakvormige maatregelen voor grauwe kiekendief in een van de prioritaire zones van het Leemplateau tussen Riemst en Bierbeek. Gidsen Robin Guelinckx en Olivier Dochy.

Workshop 3 indoor op maandag 18 januari 2021

Akkervogels worden soms afgeschilderd als kleine bruine vogeltjes. Om ze goed te monitoren, moeten we ze goed kunnen herkennen. Kan jij een jonge veldleeuwerik van een boomleeuwerik onderscheiden? Hoor je het verschil tussen de roep van een grauwe gors en een kneu als die komt overvliegen? In deze workshop bekijken we de Taxonomie (wetenschappelijke indeling), herkenning (vogeltopografie) en zang en geluid van de akkervogels. Dit wordt gebracht door ornitholoog Johannes Jansen, medestichter van Batoemi Raptor Count en coördinator van de Monitoring voor de Agrarische soorten (MAS).

Excursie 2 op zaterdag 06 februari 2021

Bezoek aan een reguliere kouter met vogelakkers; toepassing van herkenning en ecologie op de aanwezige akkervogels.

Inschrijven

75 euro voor module 1, te storten op rek. IBAN: BE24 3300 1135 7138 van NP Vogelwerkgroep Oost-Brabant. 
Duidelijk vermelden: “naam cursist(en) + akkervogels”.  Inschrijvingen vooraf zijn verplicht en graag vóór 1 november 2020.  Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 25.

Info: Katelein Goderis + 491521872 kgoderis@scarlet.be.

         Hanne Vandewaerde +478 363121 hanne.vandewaerde@rlzh.be

In lente 2021 volgt een tweede module Akkervogels

Deze vervolgmodule heeft tot doel akkervogelmedewerkers te vormen door opdrijven van de kennis en vooral ervaringen in het veldwerk aan te bieden: (studie en bescherming).
Deze module zal bestaan uit 1 indoor, 1 outdoor en een dagdeelname aan het Kiek’n Gors weekend.

Wil je graag een krak worden in het herkennen van roofvogels? Dan moet je kijken naar details zoals rui en geslacht. Wil je vlot  ‘een vrouwtjeskleed’ slanke kiekendief op soort kunnen brengen? In deze cursus gaan we proberen de verschillende akkerprooivogels op leeftijd, geslacht en soort te brengen. Johannes Jansen, expert in roofvogels, zal de indoor workshop ( op 3 mei 2021) geven. Op excursie gaat al onze aandacht naar de roofvogels die we tegen komen. Uiteraard geven we alle akkervogels (ook de niet-akkerprooivogels) via obsmapp in. De Afrikagangers zijn ondertussen ook terug in ons land, dus wie weet zien we wel een kiekendief.