Om de vinger aan de pols te kunnen houden van akkervogels is het belangrijk om over monitoringsdata te beschikken gedurende langlopende tijdreeksen. Op die manier worden verkeerde interpretaties uit momentopnamen vermeden (bijvoorbeeld gedurende een uitzonderlijke natte of droge zomer) en kunnen ook trends gemaakt worden en verbanden gelegd. Omdat in Vlaanderen of Wallonië dergelijke meetnetten voor akkervogels  niet bestonden, was Werkgroep Grauwe Gors blij om in 2017 naar aanleiding van het Soortbeschermingsplan Grauwe Kiekendief en onder de ervaren leiding van het Nederlandse Kenniscentrum Akkervogels een Meetnet Agrarische Soorten (MAS) uit te rollen in de Vlaamse Leemstreek. Aan de hand van 4 telrondes met telkens tellingen van 10 minuten op vaste MAS-punten verzamelen medewerkers en enthousiaste vrijwilligers belangrijk cijfermateriaal over de verspreiding en aantalsontwikkeling van broedvogels in landbouwgebied. Zo lieten de data van de eerste teljaren al toe om interessante conclusies te trekken over de impact van nieuw aangelegde maatregelen binnen het ‘plan kiekendief’. 

Omdat MAS zo’n rijke bron aan informatie is, zal Werkgroep Grauwe Gors de komende jaren blijven investeren in dit meetnet. MAS-rondes staan overigens garant voor boeiende ontmoetingen in het veld: een zeldzame vogel of een hartelijk gesprek met een landbouwer. Wist je dat in Nederland tijdens een lokale MAS-ronde het eerste broedgeval van een Steppekiekendief gevonden werd? Wil jij ook mee helpen tellen? Wij helpen je graag op weg, info vind je hier.

Geïnteresseerd om te tellen? Info vind je hier.