Vogelbescherming Nederland en Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief sloegen in 2013 de handen ineen om samen een beschermingsplan voor de Blauwe Kiekendief en de Velduil op te stellen. De eerste prioriteit hierin is het jaarrond bieden van voedsel. Inmiddels is in het Waddengebied een kleine 90 hectare optimaal foerageergebied in de vorm van Vogelakkers aangelegd. Vanaf komend voorjaar zal dit oppervlak verder groeien naar 150 hectare. Om te testen of deze Vogelakkers hun werk doen, zullen de nodige zenders op Blauwe Kiekendieven en Velduilen worden aangebracht. De afgelopen jaren zijn al zes Blauwe Kiekendieven uitgerust met UvA-BiTS GPS-loggers. Het vrouwtje “Nadine” is de eerste in een reeks Blauwe Kiekendieven die een satellietzender meekrijgt. Via deze individuen hopen we veel te leren over deze sterk bedreigde soorten, zodat we een effectieve beschermingsstrategie kunnen ontwikkelen.

Lees het volledige artikel hier.