Werkingsgebied

Onze werking beperkt zich niet tot een regio, maar strekt zich voornamelijk  uit waar actueel of recentelijk populaties Grauwe gorzen voorkomen. Concreet is dit de zone tussen Brussel en Maastricht met als zuidgrens de gewestgrens-regio. Aan de noordzijde vormt de overgang naar Vochtig Haspengouw en het Hageland zowat de grens.

Deze zone is een onderdeel van de Leemregio, met name Droog Haspengouw en een deel van het Brabants Leemplateau. Ten zuiden van de taalgrens (Hesbaye) worden we eveneens steeds actiever

Ook buiten dit gebied wordt samen nagedacht over het begrijpen van het agrarisch systeem en de ecologie van soorten.