Schlaich, A. 2019. Migrants in double jeopardy (Ecology of Montagu’s Harriers on breeding and wintering grounds). Almut haar promotie is destijds op initiatief van Ben Koks gestart en heeft vooral weer veel nieuwe kennis over grauwe kiekendieven in West-Afrika opgeleverd.