Tijdens de bijeenkomst is uitgebreid gesproken over status en trends, ecologisch onderzoek, beschermingsmaatregelen, kennishiaten en internationale samenwerking. De bijeenkomst werd georganiseerd door Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels (GKA) en Vogelbescherming Nederland in het kader van het Waddenfondsproject ‘Wadvogels van Allure’.

Lees het volledige artikel hier.