Het is de vraag wat de Blauwe Kiekendieven precies aantrekt in het intensieve Oost-Groningse akkerlandschap. GPS-loggeronderzoek licht een tipje van de sluier op.

Een broedvogel
‘Focko’, een volwassen mannetje Blauwe Kiekendief, werd op 4 juli 2012 uitgerust met een hightech GPS-logger van het UvA Bird Tracking System. Hij kon gedurende 30 dagen intensief worden gevolgd tijdens de late nestjongenfase. In deze periode bestreek ‘Focko’ een gebied van 142 vierkante kilometer, wat vergelijkbaar is met de home range-groottes van Grauwe Kiekendieven. Meer dan 60% van de tijd besteedde ‘Focko’ boven wintertarwe, vermoedelijk jagend op net uitgevlogen Gele Kwikstaarten en Graspiepers. 22% van de tijd vloog hij boven grasland, waarschijnlijk op zoek naar Veldmuizen. Braakhabitat, waarvan we weten dat het hoge aantallen muizen herbergt, werd weliswaar meer bezocht dan op grond van de aanwezigheid in het landschap mocht worden verwacht, maar werd toch niet meer dan 4% van de tijd bezocht. Hetzelfde patroon zien we bij Grauwe Kiekendieven; waarschijnlijk speelt een rol dat kiekendieven moeite hebben om de muizen in de hoge braakvegetatie te vangen.